Iveco / Usługi / Przepisy i certyfikaty

Wymogi ustawowe, homologacja i certyfikacja

Dział Produktu w Iveco Poland śledzi na bieżąco zmiany przepisów w branży transportowej w zakresie: homologacji i certyfikacji, dopuszczenia do ruchu, wymogów technicznych pojazdów. Informacje o zmianach przesyłane do sieci sprzedaży oraz innych działów związanych z produktem Iveco.

Dział Produktu przekazuje do innych działów informacje, jakie muszą znaleźć się na dokumentach I certyfikatach wydawanych z każdym pojazdem Iveco. Dotyczy to m.in.:

  • Poziomów emisji gazów spalinowych
  • Przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR)
  • Poziomów emisji hałasu (80 db/a)
  • Parametrów do homologacyjnych Świadectw Zgodności
  • Certyfikatów EKMT (Green Lorry)

Dział dostarcza także szczegółowych informacji o specyfikacji I parametrach pojazdów Iveco w Polsce na życzenie administracji państwowej I służb mundurowych.

Szczególnej uwadze podlegają aspekty związane z:

  • Opiniowaniem przy tworzeniu nowych aktów prawnych związanych z branżą transportową.
  • Współpracą z Ministerstwem Infrastruktury, Instytutem Transportu Samochodowego, Przemysłowym Instytutem Motoryzacji, Polskim Związkiem Przemysłu Motoryzacyjnego
  • Współpracy z firmami zabudowującymi w zakresie prawnych wymogów zabudów podwozi
  • Rozwiązaniami technicznymi specyficznych konfiguracji pojazdów I ich aplikacji.