Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) w stosunku do udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych będzie Iveco Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także kontroli ich przetwarzanych – na podstawie przepisu art. 32 wyżej wymienionej ustawy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak bez wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielenie odpowiedzi na pytanie wskazane w kwestionariuszu nie będzie możliwe.