Norma emisji spalin — EURO VI

Nowe wytyczne emisyjne EURO VI zgodnie z dyrektywą WE 595/2009 stają się obowiązkowe od 01.01.2013 r. dla zezwoleń na nowy typ WE (homologacji) i od dnia 01.01.2014 r. dla pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy.

Historia:

Pomiary Euro I i Euro II (1993 / 1996) odbywały się w teście 13-stopniowym.
Pomiary Euro III do Euro VI (2001 / 2006 / 2009 / 2014) odbywały się według metod ESC i ELR lub ETC.
EEV nigdy nie była obowiązkowym wymogiem przy rejestracji, lecz wspierano ją jako szczególnie przyjazną dla środowiska.

Rozporządzenie Euro VI ustala wspólne przepisy techniczne dla zezwoleń na nowe typy pojazdów, silników i części zamiennych pod względem emisji substancji szkodliwych. Zawiera ono prócz tego przepisy o zgodności będących w użyciu aut i silników z wymaganiami dotyczącymi trwałości, obróbki spalin, pokładowego systemu diagnostycznego (OBD), pomiaru zużycia paliwa i emisji dwutlenku węgla (CO2) oraz dostępu do informacji OBD.

Od 01.01.2014 r. nowe pojazdy będą badane według innowacyjnych, zharmonizowanych w skali światowej metod pomiarowych (cykli jazdy) dla samochodów ciężarowych i autobusów. Owe nowe metody to WHSC (cykl stacjonarny) i WHTC (cykl nieustalony). Metoda WHTC odpowiada rzeczywistej charakterystyce roboczej pojazdów użytkowych w eksploatacji (zimny / ciepły; cykl stacjonarny / cykl jazdy).

Dodatkowo ustalona została procedura pomiaru ilości cząstek stałych i uzgodniono limit dla amoniaku (NH3) w spalinach.

Najważniejsze wymagania rozporządzenia Euro VI:

Kontrola CO2; redukcja ilości cząstek stałych; wprowadzenie limitu na amoniak; emisje ze skrzyni korbowej są również uwzględniane w pomiarze.

Rozszerzone funkcje OBD (system diagnostyczny):

  • Stopień 1 ostrzeżenie wizualne przy NOx > 5,0 g/kWh, przy braku AdBlue.
  • Stopień 2 redukcja momentu obr. przy NOx > 7,0 g/kWh. Redukcja momentu obr. do 60% w pojazdach > 16 t; 75% w pojazdach < 16 t; również wtedy, kiedy poziom AdBlue w zbiorniku jest poniżej 10%.
  • Stopień 3 redukcja prędkości maksymalnej do 20 km/h. Dostęp do informacji OBD.

Technologia spalin IVECO EURO VI „tylko SCR” (bez EGR).
Opatentowany i uregulowany system sterujący Hi-eSCR (wysoka efektywność).
Precyzyjne sterowanie zarządzaniem AdBlue z uwzględnieniem NOx wytwarzanych przez silnik. Zoptymalizowany na zasadach dynamiki cieczy strumień spalin i wtryskiwanie AdBlue.
Czujniki amoniaku i NOx do wykrywania stanu katalizatora (uwzględniają jego starzenie się). Technologia „mieszaczowa” dla uzyskania wysokiej sprawności hydrolizy mocznika i równomiernego rozkładu na SCR KAT.
Filtr DPF (CRT) o regeneracji pasywnej, sprawność 95 / 99%; termozarządzanie (klapa dławiąca i późny dotrysk).
Nowe odpowietrzanie bloku silnika o zamkniętym obiegu.
CUC (katalizator Clean up) do zapobiegania wypływowi amoniaku ze strefy reakcji.

Zalety systemu „tylko SCR”:

  • Nie ma EGR (nie ma wprowadzania zanieczyszczeń do oleju silnikowego; mniej cząstek stałych w DPF, mniejsza masa), mniejsza emisja sadzy.
  • Nie ma dodatkowych mas do dodatkowego chłodzenia.
  • Dłuższe okresy międzyprzeglądowe, gospodarowanie mniejszymi ilościami oleju.
  • Wyższa moc, niższe zużycie paliwa.

Jednostka SCRT ze zintegrowanym modułem dozującym, mieszaczem, DPF i SCR

Układ katalizatorów i strumień spalin