Iveco / Usługi / Usługi finansowe / Leasing operacyjny

Leasing operacyjny: jedna umowa, wiele korzyści

Leasing Operacyjny jest to rodzaj umowy finansowej, zgodnie z którą przedmiot leasingu jest uznawany jako pozycja pozabilansowa, a Iveco Capital (Finansujacy) pozostaje właścicielem przedmiotu leasingu. Klienci wybierający tę opcję uzgadniają specjalne warunki użytkowania pojazdu na samym początku i przy założeniu, że nie będą się one zbytnio zmieniać, ustalane są miesięczne spłaty kapitału i odsetek na cały okres obowiązywania umowy. Na koniec obowiązywania umowy leasingu operacyjnego Leasingobiorca może przedłużyć umowę na kolejny okres lub po prostu zwrócić pojazd do finansujacego lub go wykupić za kwotę z góry ustalonej wartości końcowej. W przypadku okresu leasingu operacyjnego do pięciu lat, Leasingodawca ma tytuł prawny i podatkowy do przedmiotu leasingu, który uprawnia go do efektywnego wykorzystania odpisów od podstawy oppodatkowania. Leasingobiorca może odpisać całą kwotę raty z tytułu leasingu, księgując ją w rachunek wyników. Leasing operacyjny przynosi dodatkowe odciążenie dla przepływów pieniężnych leasingobiorcy ponieważ płaci on podatek VAT od miesięcznych rat, a nie od głównej kwoty zakupu.

Główne cechy i zalety w skrócie:

  • Mniejsze raty miesięczne, obliczone na podstawie gwarantowanej kwoty wykupu
  • Niskie nakłady inwestycyjne na początku
  • Brak ryzyka własności przedmiotu leasingu
  • Przedmiot leasingowy jest traktowany jako pozycja pozabilansowa
  • Elastyczność pozwalająca przedłużyć okres leasingu
  • Efektywność podatkowa - kwoty spłaty podlegają odliczeniu od dochodu do opodatkowania.
  • Leasingobiorca płaci podatek VAT od miesięcznych spłat, a nie od głównej kwoty zakupu.