Iveco / Usługi / Usługi finansowe / Leasing finansowy

Leasing finansowy: liczne korzyści

Leasing finansowy daje niewątpliwą korzyść firmie Klienta, gdyż nie musi ponosić jednorazowych nakładów inwestycyjnych, co ma wpływ na przepływy pieniężne i bilans oraz uwalnia znaczne zasoby finansowe, które Klient może wykorzystać w swojej działalności podstawowej.

Ponadto w przypadku Leasingu Finansowego na okres pięciu lat lub mniej, podczas którego Iveco Capital pozostaje właścicielem przedmiotu leasingu, możliwość odpisów amotyzacyjnych jest przekazywana leasingobiorcy razem z odsetkowymi ratami leasingowymi.

Główne cechy i zalety w skrócie:

  • Elastyczny i efektywny podatkowo sposób finansowania zakupu pojazdu
  • Możliwośc dokonywania odpisów amortyzacyjnych
  • Zwiększenie przepływów pieniężnych
  • Możliwość przedłużenia okresu leasingu
  • Podatek VAT jest płatny z góry od wartości całej transakcji