System zakupów ratalnych: rozwiązanie dopasowane do indywidualnych potrzeb

Zakup pojazdu w kredycie jest idealnym rozwiązaniem, jeśli chcesz być właścicielem pojazdu od pierwszego momentu i rozłożyć płatność za pojazd w czasie na raty. Podczas, gdy tytuł prawny do pojazdu będzie należeć do Klienta aż do końca obowiązywania umowy, Iveco Capital może być wspówłaścicielem w przypadku braku środków własnych Kredytobiorcy. Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa Kredytobiorca ma prawo wykazywać pojazd w aktywach bilansu, korzystać z ulg inwestycyjnych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Przepływy pieniężne Posiadacza pojazdu (Kredytobiorcy) skorzystają na całej operacji, gdyż nie będzie musiał on z góry inwestować gotówki na pokrycie ceny zakupu pojazdu.

Spłaty mogą być dostosowane do indywidualnych możliwości Kredytobiorcy, tak, aby pasowały do możliwości i przepływów pieniężnych firmy, przy czym opracowanie budżetu również będzie łatwiejsze, ponieważ harmonogram spłat ustalony jest na początku transakcji. Finansowanie zakupu nowych pojazdów w ramach umowy kredytu wiąże się również z mniejszym obciążeniem podatkowym, ponieważ Kredytobiorca może odpisać sobie odsetki od rat kredytu od podstawy dochodu do opodatkowania.

Główne cechy i zalety w skrócie:

  • Możliwość wykazywania pojazdu wśród środków trwałych w bilansie
  • Obniżenie podstawy opodatkowania
  • Możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych
  • Spłaty można dopasować do wielkości przepływów pieniężnych