Wygodne harmonogramy płatności pozwalające nabywcy nowego Daily natychmiast rozpocząć pracę

Iveco Capital oferuje szeroki wachlarz usług finansowych, stworzonych z myślą zaspokojenia wszystkich możliwych potrzeb klientów Iveco.

KREDYT.

System zakupów ratalnych jest idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy potrzebują pojazdu natychmiast i zamierzają go eksploatować przez dłuższy czas. Możemy sfinansować do 100% ceny zakupu pojazdu z wyposażeniem dodatkowym, a także inne opcje, jak ubezpieczenie komunikacyjne OC/AC, ubezpieczenie Straty Finansowej GAP. Spytaj sprzedawcę o promocyjny Kredyt DAILY ze stałym oprocentowaniem!

LEASING OPERACYJNY
Leasing operacyjny to brak zaangażowania kapitału na początku umowy, który zapewnia elastyczność i możliwość wymianę pojazdu na nowy po okresie umowy. Leasing operacyjny również definiuje zobowiązania ekonomiczno-finansowe od momentu podpisania umowy leasingu, przy czym wysokość miesięcznych rat leasingowych przypadających do spłaty jest dopasowywana do potrzeb Klienta (spytaj sprzedawcę o harmonogram sezonowy). Zobowiązania wynikające z umowy leasingu nie rzutują na zdolność kredytową Klienta.

Każdy leasingowany pojazd wyposażony jest w urządzenie lokalizujące GPS, które zoptymalizuje Twoje wydatki.

Zapytaj sprzedawcę o indywidualną ofertę Iveco Capital!

Usługi Iveco Capital są dostępne za pośrednictwem wszystkich dealerów Iveco.